Français

 

Links:

Til forsiden
Linguascope Få password af LR

Jeu de l'oie
Les Jeux Olympiques
Dyrespil
Formidable 2
Avant-Garde 2
Le Conjugueur
Fransk børne- og ungdomsavis
Pari-Roller
A. Les chiffres 0-100
 B. L'alphabet
 C. Les jours de la semaine

 D. Les mois de l'année
 E. L'heure eller denne side L'heure
 F. Les couleurs
 G. Les objects dans la salle de classe


Le corps et le visage
Linguascope


 Krydsogtværs med ord fra kapitel 6

Memrise-liste kap. 6.

Le conjugueur (bøjning af verber)

 

 

 Lektier 8JK

Træning:
Prøv det her websted. Små franske videoer til træning af ordforrådet inden for følgende temaer: le petit-déjeuner, la cuisine francaise, le collège og les vêtements.

Her er et link til et spil jeopardy på nettet om madvarer.

 

Fredag d. 20. juni (vendredi le20 juin): .

1. Læs, lyt og forstå kapitel 15 Au secours. I skal kunne ordforrådet i kapitlet samt les phrases i den gule ramme, side 95.

2. Arbejdsbogen side 95, til og med opgave 2

3. Memrise-liste til kapitel 13. Listen hedder Le Tour de France: http://www.memrise.com/course/301013/le-tour-de-france-4/
Sædvanlig præmie, når I når 10.000 points i dette kursus.

4. Frivilligt - men læreren bliver glad og retter gerne :-) 9 Décrivez une journée, side 93 i arbejdsbogen.

 

Lone